Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik de bijna 800 door mij gemaakte zettingen van liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Dat zijn zowel sopraan- als tenor-, alt- en gemengde zettingen.

Aan deze zettingen wordt doorlopend gewerkt, het is daarom handig de site regelmatig op actualiteit te controleren. Op dit moment is meer dan driekwart van het  relevante liedaanbod van een harmonisatie voorzien. Hoe wij tot de door ons gemaakte keuzes kwamen vermeldt deze link.

Bij een groot aantal liederen is een extra kolom met een klavarskribozetting aan de site toegevoegd zodat organisten die vanuit deze notatie spelen ook toegang hebben tot het aanbod. Meer hierover op de pagina over klavarskribo waar ten aanzien van deze mogelijkheid het één en ander uit de doeken wordt gedaan.

Gebruikers van het Liedboek 1973 verwijzen wij naar de mogelijkheid om de vertaalslag te maken van liederen uit dit boek naar het Liedboek 2013. 

Voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid. In totaal zijn uit deze beide laatste categorieën ruim 400 zettingen beschikbaar. 

Ik dank Klaas Trapman, gepensioneerd docent harmonie en contrapunt aan het Koninklijk Conservatorium van 's-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal. De door Ronald van Drunen samengestelde zoekregisters zijn me buitengewoon van dienst geweest bij het ordenen van het liedmateriaal.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier inititatief waaraan geen fondsen of instellingen hebben bijgedragen. De toegang tot de site is en blijft gratis maar indien u voor een bijdrage in de kosten een bedragje zou willen doneren  wordt dat wel erg op prijs gesteld.

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

henk in abdijkerk

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn