Welkom (vervolg)

foto samenzangDeze site biedt volop materiaal voor de begeleiding van liederen uit zowel het Liedboek 2013 als het Liedboek voor de Kerken uit 1973. Ik deel deze zettingen graag met mijn collega's in binnen- en buitenland. Via het overzicht van deze site meer over de inhoudelijke aspecten van dit project. Heel in het kort:

Alle liederen uit het Liedboek 2013 die daarvoor in aanmerking kwamen zijn van een vierstemmige zetting voorzien. Nieuw is de reeks driestemmige zettingen waarmee we onlangs zijn gestart. Deze staan in een aparte rubriek gegroepeerd. Recent is de site ook voorzien van meer dan 470 vierstemmige zettingen voor het Liedboek voor de Kerken waarmee meer dan 90% van dit materiaal is afgedekt.

Dit aanbod kon tot stand komen dankzij een goede samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag.

Voor de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek voor het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers hiervan te bewerken. Indien eigenaars van auteursrechten van de door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

 

Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl