Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik de meer dan 760 door mij gemaakte zettingen van liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Dat zijn sopraan-, tenor- en altzettingen.

Aan dit aanbod van liedharmonisaties wordt permanent gewerkt, vrijwel iedere week worden zettingen toegevoegd of verbeterd. Het verdient dus aandacht om de site regelmatig op actualiteit te controleren. Eind 2019 hopen wij ca 90 % van het  relevante repertoire gereed te hebben. Naar de de argumentatie daarvan verwijst deze link.

Van veel zettingen is een extra kolom met versies in klavarskribo aan de site toegevoegd zodat organisten die vanuit deze notatie spelen ook toegang hebben tot deze zettingen. 

Gebruikers van het Liedboek 1973 verwijzen wij naar de mogelijkheid om de vertaalslag te maken van liederen uit dit boek naar het Liedboek 2013. 

Voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid. In totaal zijn uit deze beide laatste categorieën ruim 400 zettingen beschikbaar. 

Ik dank Klaas Trapman, gepensioneerd docent harmonie en contrapunt aan het Koninklijk Conservatorium van 's-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal. De door Ronald van Drunen samengestelde zoekregisters zijn me buitengewoon van dienst geweest bij het ordenen van het liedmateriaal.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier inititatief waaraan geen fondsen of instellingen hebben bijgedragen. De toegang tot de site is en blijft gratis maar indien u voor een bijdrage in de kosten een bedragje zou willen doneren  wordt dat zeer op prijs gesteld.

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

henk in abdijkerk

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn