Welkom (vervolg)

adventOp deze site wil ik de meer dan 700 door mij gemaakte zettingen van liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Uiteraard staat voor de Adventstijd en de komende Kerst een brede keus van liederen tot uw beschikking.

Met het relatief forse aantal tenorzettingen wil ik een lans breken voor deze wijze van koraalbegeleiding. Mits correct uitgevoerd en goed geregistreerd levert deze begeleidingsvorm een stuk meerwaarde op welke de moeite méér dan goedmaakt.

Sinds kort is er van de meeste zettingen een extra kolom met versies in klavarskribo aan de site toegevoegd zodat organisten die hiervan gebruik maken ook toegang krijgen tot deze zettingen. 

Niet alle liederen uit het liedboek worden behandeld. Deze link toont waarom liederen wel of niet zijn opgenomen. Voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid. 

Ik dank Klaas Trapman, gepensioneerd docent harmonie en contrapunt aan het Koninklijk Conservatorium van    's-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal. De door Ronald van Drunen samengestelde zoekregisters zijn me buitengewoon van dienst geweest bij het ordenen van het liedmateriaal.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier inititatief waaraan geen fondsen of instellingen hebben bijgedragen. Graag wijzen we u daarom op de mogelijkheid om te doneren.

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

henk in abdijkerk

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn