Welkom (vervolg)

liedboekenOp deze site wil ik de meer dan 700 door mij gemaakte zettingen van liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Dat zijn sopraan-, tenor-, alt- of gemengde zettingen die kunnen worden gebruikt ter afwisseling met de zettingen uit de door BV Liedboek uitgegeven begeleidingsbundel. 

Met de relatief grote hoeveelheid tenorzettingen wil ik een lans breken voor deze wijze van koraalbegeleiding. Mits correct uitgevoerd en duidelijk geregistreerd levert deze manier van begeleiden een stuk meerwaarde op welke de extra moeite meer dan goedmaakt.

Sinds kort is er van de meeste zettingen een extra kolom met versies in klavarskribo aan de site toegevoegd zodat organisten die hiervan gebruik maken ook toegang krijgen tot deze zettingen. 

Niet alle liederen uit het liedboek worden behandeld. Klik op de volgende link om te zien waarom liederen wel of niet zijn opgenomen. Naast de toegang tot het Liedboek is er voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid. De site biedt daarom op het ogenblik toegang tot meer dan 1100 zettingen, dikwijls voorzien van een audiobestand, die alle gedownload kunnen worden. Indien u enige uitleg wenst omtrent de werking van deze site biedt de instructie uitkomst.

Ik dank Klaas Trapman, gepensioneerd docent harmonie en contrapunt aan het Koninklijk Conservatorium van    's-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal. Zijn waakzaam oog draagt bij aan een correct en smaakvol eindresultaat. De door Ronald van Drunen samengestelde zoekregisters zijn me buitengewoon van dienst geweest bij het ordenen van het liedmateriaal.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Aangezien er aan deze site voortdurend gewerkt wordt verdient aanbeveling om de site regelmatig te raadplegen op actualiteit.

Voor op- of aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

henk in abdijkerk

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn