Welkom (vervolg)

foto samenzangDeze site bevat materiaal bedoeld voor  de begeleiding van liederen tijdens de zondagse kerkdiensten uit zowel het Liedboek 2013 als het Liedboek voor de Kerken uit 1973. Ik deel deze zettingen met mijn collega's die er mogelijk iets aan hebben als ze zich op hun diensten voorbereiden. In het overzicht van deze site valt meer te lezen over de inhoudelijke aspecten van dit project. Heel in het kort:

Het meeste op deze site bestaat uit door mij gemaakte vierstemmige zettingen waarmee een éénstemmige melodie uit het liedboek tot klinken kan worden gebracht. Terwille van hen die het wat simpeler willen houden zijn er ook een bescheiden aantal  driestemmige zettingen. Deze staan in een aparte rubriek gegroepeerd.

Voor gebruik in de Duits sprekende landen is er een rubriek welke aansluit op het Evangelisches Gesangbuch en voor de Britten er is een index op Engelse tunes waarin de melodieën volgens landelijke gewoonte met hun tunesnamen worden aangeduid.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een bredere groep kerkmensen hanteerbaar te maken en om musici te ondersteunen in hun taak als begeleider. Dat is gebeurd door de éénstemmige zangwijzen zodanig te plaatsen in een door mij gecomponeerd harmonisch stemmenweefsel dat groepen kerkgangers in staat zijn deze liederen te zingen. Dit harmonisch materiaal is uitermate bruikbaar voor het onderwijs aan organisten die zich in het vak willen bekwamen.

Indien rechthebbenden op bewerkte melodieën menen in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen voor overleg met ons in contact te treden. Indien gewenst verwijderen wij hun melodieën van deze site.

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

Dit aanbod kon tot stand komen dankzij een goede samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag.