Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik 850 door mij gemaakte zettingen henk in abdijkerkvan liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Ze kunnen organisten tot steun zijn bij de voorbereiding op een smaakvolle gemeentezangbegeleiding.

De inhoud van deze site is het gevolg van teamwork in een plezierige samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag. Aan Jan de Graaf danken we dat we een groot gedeelte van het materiaal ook in Klavarskribo kunnen aanbieden. Indien u deze link aantikt komt u op de pagina waarop ten aanzien van deze mogelijkheid het één en ander uit de doeken wordt gedaan.

De pianist Klaas Trapman (foto), recent gepensioneerd docent aan het Koninklijk Conservatorium van 's-Gravenhage waar hij het vak harmoklaas trapmannie en contrapunt doceerde, is de man die al het materiaal voor deze site kritisch doorloopt zodat de zettingen in muziektheoretisch opzicht punctueel in orde zijn. Zijn doorwrochte adviezen worden altijd graag ter harte genomen. Wij zijn hem voor dit werk erg dankbaar.

Aan deze zettingen wordt doorlopend gewerkt. Controleer de site daarom regelmatig op actualiteit. Momenteel is vijfentachtig procent van het  relevante liederenaanbod van een harmonisatie voorzien. Voor wat betreft de liederen vanaf 151 geldt zelfs een percentage van bijna 90%. Hoe wij tot de door ons gemaakte keuzes kwamen vermeldt deze link. Gebruikers van het Liedboek 1973 verwijzen wij naar de mogelijkheid om de vertaalslag te maken van liederen uit dit boek naar het Liedboek 2013. 

Voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.Met de buitenlandse categorieën meegeteld zijn inmiddels ruim 1250 zettingen beschikbaar.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier inititatief waaraan geen fondsen of instellingen bijdragen. De toegang tot de site is en blijft gratis maar indien u voor een bijdrage in de kosten een bedragje zou willen doneren  wordt dat als zeer bemoedigend ervaren. Hopelijk blijft dat niet bij een voornemen, het is met een paar muisklikken geregeld.

Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

 

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn