Welkom (vervolg)

foto samenzangOrganisten besteden graag tijd aan de voorbereiding van hun diensten. Naast de bestudering van literatuur en het ideëen opdoen voor duidelijke voorspelen mag daarbij de aandacht zich richten op het correct begeleiden van de gemeentezang, een bezigheid die nog al eens onderschat wordt.

Deze site biedt volop nieuw materiaal voor de begeleiding van liederen uit zowel het Liedboek 2013 als het Liedboek van de Kerken uit 1973.

Alle liederen uit het Liedboek 2013 die daarvoor in aanmerking kwamen (lees de criteria) zijn van een vierstemmige zetting voorzien. Recent is een aanvang gemaakt met een reeks driestemmige zettingen uit ditzelfde liedboek. Deze staan in een nieuwe rubriek gegroepeerd.

Het op deze site aangeboden materiaal kon tot stand komen dankzij een goede samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag. Aan Jan de Graaf danken we het dat we dit werk ook in Klavarskribo kunnen aanbieden. Klaas Trapman waakt over de kwaliteit van de geplaatste zettingen.

Onder instructie wordt uitgelegd hoe deze site werkt.

Voor de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek voor het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers hiervan te bewerken. Indien eigenaars van auteursrechten van de door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

 

Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

 info@liedboekzettingen.nl

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen, het orgel van de Domkerk in Utrecht, de Grote Kerk van Dordrecht, de St. Bavokerk in Haarlem, de St. Joriskerk in Amersfoort en dat van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Fotografie orgels en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn