Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik de elfhonderd door mij gemaakte zettingen henk in abdijkerk van liederen uit de twee meest recente liedboeken met u delen. Organisten kunnen daar gebruik van maken voor de voorbereiding van hun gemeentezangbegeleiding of alternatim spel. Onder de link instructie wordt uitgelegd hoe de site werkt.

Dank aan ieder die voor het onderhoud van deze site een gift deed.

Het op deze site aangeboden materiaal kon tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag. Aan Jan de Graaf danken we het dat we dit werk ook in Klavarskribo kunnen aanbieden.

Voorlopig zijn alle liederen uit het Liedboek 2013 die we wilden bewerken van een vierstemmige zetting voorzien. Recent is begonnen aan het karwei om voor een aantal hieruit ook een driestemmige bewerking aan te bieden waaraan een kort voorspel is toegevoegd. Deze driestemmige bewerkingen staan in een nieuwe rubriek gegroepeerd. Ook is begonnen aan het plan om uit het Liedboek voor de Kerken (1973) een aantal geliefde maar verdwenen liederen van een vierstemmige bewerking te voorzien. Voor het in stand gebleven materiaal uit dit 'oude' liedboek kunnen gebruikers een vertaalslag maken naar liederen uit het Liedboek 2013.

Voor de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek voor het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers hiervan te bewerken. Indien eigenaars van auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

 

Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

 

info@liedboekzettingen.nl

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen, het orgel van de Domkerk in Utrecht, de Grote Kerk van Dordrecht, de St. Bavokerk in Haarlem, de St. Joriskerk in Amersfoort en dat van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Fotografie orgels en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn