Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik 1060 door mij gemaakte zettingen henk in abdijkerk van liederen uit de twee meest recente liedboeken met u delen. Organisten kunnen daar gebruik van maken voor de voorbereiding van hun gemeentezangbegeleiding of alternatim spel. Onder de link instructie wordt uitgelegd hoe de site werkt.

Het op deze site aangeboden materiaal kon tot stand komen dankzij een plezierige samenwerking met Jan de Graaf uit Meppel en Klaas Trapman uit Den Haag. Aan Jan de Graaf danken we het dat we dit ook in Klavarskribo kunnen aanbieden.

Voorlopig zijn alle liederen uit het Liedboek 2013 die we wilden bewerken van een vierstemmige zetting voorzien. Streven is nu om voor een aantal hieruit ook een driestemmige bewerking aan te bieden welke is voorzien van een kort voorspel. U vindt deze binnen een apart te kiezen categorie. Ook is begonnen aan het Liedboek voor de Kerken (uit 1973) waarvan met name een aantal geliefde maar verdwenen liederen net zo zullen worden bewerkt als die uit het nieuwe liedboek. Gebruikers van het Liedboek voor de Kerken kunnen een vertaalslag maken naar liederen uit het Liedboek 2013.

Voor de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek voor het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier initiatief waaraan geen fondsen of instellingen bijdragen. Toegang tot de site is en blijft gratis maar indien u een bedragje doneert draagt u bij aan de ontwikkeling van dit materiaal. Zo'n donatie is met een paar muisklikken geregeld.

 

Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

 

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn