Welkom (vervolg)

Op deze site wil ik de ruim achthonderd door mij gemaakte zettingen henk in abdijkerkvan liederen uit het  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk met u delen. Ze kunnen organisten tot steun zijn bij de voorbereiding van een smaakvolle gemeentezangbegeleiding.

De realisatie van deze site is het gevolg van teamwork. Een stuk meerwaarde komt tot stand door het werk van Jan de Graaf uit Meppel dankzij wie we een groot gedeelte uit het Liedboek ook in Klavarskribo kunnen aanbieden. Als u deze link aantikt komt u op de pagina waarop ten aanzien van deze mogelijkheid het één en ander uit de doeken wordt gedaan.

Aan deze zettingen wordt doorlopend gewerkt. Controleer de site daarom regelmatig op actualiteit. Momenteel is tachtig procent van het  relevante liederenaanbod van een harmonisatie voorzien. Hoe wij tot de door ons gemaakte keuzes kwamen vermeldt deze link.

Gebruikers van het Liedboek 1973 verwijzen wij naar de mogelijkheid om de vertaalslag te maken van liederen uit dit boek naar het Liedboek 2013. 

Voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen is er een rubriek met liederen uit het Evangelisches Gesangbuch en een index op Engelse tunes waarin (naar Anglicaanse gewoonte) de melodieën met hun tunesnamen worden aangeduid.

Met de buitenlandse categorieën meegeteld zijn inmiddels ruim 1200 zettingen beschikbaar. 

Ik dank Klaas Trapman, gepensioneerd docent harmonie en contrapunt aan het Koninklijk Conservatorium van 's-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal en Ronald van Drunen wiens zoekregisters veel resultaat hebben opgeleverd

De hier aangeboden zettingen hebben slechts als doel om de melodieën van het liedboek voor een brede groep zangers en musici toegankelijk te maken. Dat is gebeurd door de liederen met respect voor de makers te bewerken. Indien rechthebbenden op auteursrechten van door ons geharmoniseerde melodieën menen door deze werkwijze in juridisch- of artistiek opzicht gedupeerd te zijn verzoeken wij hen vriendelijk voor overleg met ons in contact te treden.

Deze site is een particulier inititatief waaraan geen fondsen of instellingen hebben bijgedragen. De toegang tot de site is en blijft gratis maar indien u voor een bijdrage in de kosten een bedragje zou willen doneren  wordt dat erg op prijs gesteld.

  Stichting Liedboekzettingen.nl

Henk Lemckert

info@liedboekzettingen.nl

 

De foto's zijn van het Reichner-Bätzorgel in de Abdijkerk van Loosduinen. Fotografie orgel en portret: Pieter Baak. Exterieur kerk: Frank Wetsteijn