Liedboek 2013

Liedboek 2013 IIIHet Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk is verschenen in 2013 en in gebruik bij de belangrijkste Protestantse groeperingen in ons land. Het wordt uitgegeven door Liedboek BV te Utrecht. Als begeleidingsmateriaal biedt Liedboek BV een losbladige verzameling zettingen in twee mappen aan plus een set van drie koorbundels, te verkrijgen via hun website. Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij naar het Compendium waarop allerhande informatie over het liedmateriaal wordt verstrekt.

Op deze site delen wij het door ons geschreven begeleidingsmateriaal met onze collega's in het land. Het betreft vrijwel uitsluitend liederen die zich lenen voor strofezang. De exacte criteria vindt u onder deze link.

De verzameling liedboekzettingen bestaat uit vierstemmige zettingen, die vrijwel alle genoteerd staan op twee notenbalken. Voor het  merendeel betreft het sopraan- of tenorzettingen, een enkele keer altzettingen. Voor de motieven om relatief veel tenorzettingen te plaatsen is het goed om de speciaal aan dat onderwerp gewijde pagina te bezien.

Een bescheiden aanvang is gemaakt met een reeks driestemmige zettingen bij het Liedboek 2013. Hieraan wordt wekelijks toegevoegd.