Liedboek 1973

Liedboek 1973De presentatie van Liedboek voor de Kerken in 1973 is een daad van ver strekkende betekenis geweest. Het rode liedboek biedt de weerslag van een kerkmuzikale ontwikkeling die destijds honderdduizenden geïnspireerd en bemoedigd heeft. Wij achtten het daarom de moeite waard om van en aantal niet teruggekeerde liederen uit dit liedboek toch een nieuwe zetting te schrijven. Samen met de liederen die ook in het Liedboek van 2013 voorkomen kunnen we u daarom in de rubriek Liedboek '73 met ± 90 % van het totaal een vrijwel compleet aanbod hieruit leveren. Het Liedboek voor de Kerken is opgenomen in de menustructuur welke aan het begin van de site is te raadplegen.