Liedboek 1973

Liedboek 1973De presentatie van Liedboek voor de Kerken in 1973 is een daad van ver strekkende betekenis geweest. Het rode liedboek biedt de weerslag van een kerkmuzikale ontwikkeling die destijds honderdduizenden geïnspireerd en bemoedigd heeft. Wij achtten het daarom de moeite waard om van en aantal niet teruggekeerde liederen uit dit liedboek een nieuwe zetting te schrijven. Samen met de opnieuw geplaatste liederen die ook in het Liedboek van 2013 voorkomen kunnen we u daarom in de rubriek Liedboek '73 een goed aanbod leveren van dit waardevolle materiaal.