Klaas Trapman

De Haagse pianist Klaas Trapman was jaren lang docent aan het befaamde Koninklijk Conservatorium van 's-Gravenhage waar hij het vak klaas trapmanharmonie en contrapunt doceerde. Hij is de man die al het materiaal voor deze site in muziektheoretisch opzicht kritisch doorloopt zodat de zettingen op dat criterium punctueel in orde zijn. Zijn doorwrochte adviezen worden altijd graag ter harte genomen. Wij zijn hem voor dit preciese werk erg dankbaar.