Jan de Graaf

 foto jan de graafHet is te danken aan de vaardige hand van Jan de Graaf uit Meppel, zelf klavarorganist, dat alle vierstemmige zettingen van de Liedboeken 2013 en 1973 als professionele klavarversie gedownload kunnen worden. Jan is volkomen thuis in de daarvoor bestaande software en heeft ruime ervaring in het tot in de kleinste details verzorgen van klavarskribo muziek.

klavarscriptWeergave in Klavarskribo is in eerste instantie mogelijk dankzij software met de naam KlavarScript, dat kans ziet het universele notenschrift om te zetten in Klavarskribo. Dit door Marco van der Kolk uit Zoetermeerontwikkelde programma blijkt echter in niet alle opzichten te voldoen aan de eisen die klavarspelers aan hun muziek mogen stellen. Daarvoor is een kundig iemand nodig de onvolkomenheden eruit licht en de opmaak verbetert.

Ruim drie jaar heeft Jan de Graaf gewerkt aan het opleveren van ± 1500 klavarzettingen voor deze site. Na het afsluiten van het materiaal voor het Liedboek 1973 heeft hij de wens te kennen gegeven tijd en energie in het nieuwe jaar aan wat andere projecten te willen besteden. Uitbreidingen zullen van nu af dus niet meer worden vergezeld van een klavarzetting. Namens alle klavarspelers danken we hem voor het leveren van dit reusachtige karwei!