Wel of niet ?

 Liedboek 2013wel of niet

Het was niet onze ambitie om alle 1016 liederen uit het liedboek van een zetting te voorzien. Opzet is voorlopig om voornamelijk die liederen die zich lenen voor strofische kerkzang minstens één harmonisatie mee te geven. Daarom wordt materiaal uit sommige categorieën niet of alleen bij uitzondering behandeld zoals bij:

  • Liederen uit het opwekkingsrepertoire. Een vierstemmige orgelbegeleiding voor dit type liederen levert weinig voldoening op omdat dit genre een muzikale bezetting verlangt die op een orgel zelden benaderd kan worden.
  • De psalmen die zijn toegevoegd aan het traditionele Geneefse Psalter, enkele uitgezonderd.
  • Liederen die als koorwerk gedacht zijn (met vaak een uitvoerige pianobegeleiding). Hiervoor missen we in de praktijk doorgaans de geschikte bezetting. Een enkele keer hebben we, om het lied tóch te kunnen zingen, de in het liedboek genoteerde strofische versie een zetting meegegeven.
  • Alle liederen die duidelijk solistisch gedacht zijn en de liederen waarvan de coupletten (op verschillende wijze) zijn doorgecomponeerd.
  • Liederen die in het Liedboek reeds vierstemmig genoteerd staan.
  • Gezongen acclamaties. Ook de gregoriaansachtige gezangen en de bij de Geneefse psalmen gecomponeerde antifonen behoeven slechts een sobere ondersteuning. De door Liedboek BV uitgegeven begeleidingsbundel voorziet daarin.
  • Liederen die in afwisseling met een voorzanger of cantorij worden gezongen en waarbij de muziek van de  'voorzang' in het liedboek ontbreekt.

Als vuistregel geldt dat liederen waarvan niet alle muziek in het liedboek staat niet zijn bewerkt.

Liedboek voor de Kerken

Hiervan zijn een kleine 50 liederen niet bewerkt. Onder deze link vindt u de opgave hiervan.