Wel of niet

wel of nietHet is niet onze ambitie om alle 1016 liederen (eigenlijk 1052) uit het liedboek van een zetting te voorzien. Opzet is voorlopig om alleen die liederen die zich lenen voor strofische kerkzang minstens één harmonisatie mee te geven. Daarom wordt materiaal uit sommige categorieën niet of alleen bij uitzondering behandeld zoals bij:

  • Liederen uit het Opwekkingsrepertoire. Een vierstemmige orgelbegeleiding voor dit type liederen levert weinig voldoening op omdat dit genre een muzikale bezetting verlangt die op een orgel zelden benaderd kan worden.
  • Liederen die als koorwerk gedacht zijn (met een vaak uitvoerige pianobegeleiding). Ook hiervoor missen we in de praktijk doorgaans de geschikte ingrediënten. Een enkele keer hebben we van dit type liederen de kern eruit gelicht en deze een zetting meegegeven die steunt op de harmonie van de originele compositie. We deden dit om het lied bruikbaar te maken als strofelied maar beseffen dat we daarmee het oorspronkelijke koorwerk tekort doen. In het Lied van de Steppe (608) is de originele compositie  gevolgd maar dan in vereenvoudigde vorm.
  • Liederen die in het Liedboek reeds vierstemmig genoteerd staan.
  • Gezongen acclamaties. De door het Gregoriaans geïnspireerde gezangen en de bij de Geneefse psalmen gecomponeerde antifonen vragen slechts een sobere ondersteuning. De door Liedboek BV uitgegeven begeleidingsbundel voorziet daarin.
  • Liederen die in afwisseling met een voorzanger of cantorij worden gezongen en waarbij de muziek van de  'voorzang' in het liedboek ontbreekt. Als vuistregel geldt dat liederen waarvan niet alle muziek in het liedboek staat niet zijn bewerkt.