Wel of niet

wel of nietHet is niet onze ambitie om alle 1016 liederen (eigenlijk 1052) uit het liedboek van een zetting te voorzien. Opzet is voorlopig om alleen die liederen die zich lenen voor strofische kerkzang minstens één harmonisatie mee te geven. Daarom wordt materiaal uit sommige categorieën niet of alleen bij uitzondering behandeld zoals bij:

  • Liederen uit het Opwekkingsrepertoire. Een vierstemmige orgelbegeleiding voor dit type liederen levert weinig voldoening op omdat dit genre een muzikale bezetting verlangt die op een orgel zelden benaderd kan worden.
  • Liederen die als koorwerk gedacht zijn (met een vaak uitvoerige pianobegeleiding). Hiervoor missen we in de doorsnee-praktijk doorgaans de geschikte ingrediënten. Een enkele keer hebben we (om het te kunnen inzetten als strofelied) van zo'n lied de kern eruit gelicht en deze een zetting meegegeven die steunt op de harmonie van de originele compositie. We beseffen echter dat we daarmee het oorspronkelijke koorwerk tekort doen.
  • Liederen die in het Liedboek reeds vierstemmig genoteerd staan.
  • Gezongen acclamaties. De door het Gregoriaans geïnspireerde gezangen en de bij de Geneefse psalmen gecomponeerde antifonen vragen slechts een sobere ondersteuning. De door Liedboek BV uitgegeven begeleidingsbundel voorziet daarin.
  • Liederen die in afwisseling met een voorzanger of cantorij worden gezongen en waarbij de muziek van de  'voorzang' in het liedboek ontbreekt. Als vuistregel geldt dat liederen waarvan niet alle muziek in het liedboek staat niet zijn bewerkt.

Voor wat betreft het reeds geplaatste materiaal: Hiervoor zijn de keuzen in de loop der tijd deels willekeurig gemaakt, deels door de gang van het Kerkelijk Jaar te volgen. De liederen van de belangrijkste momenten van het Kerkelijk Jaar zijn inmiddels grotendeels bewerkt. We werken nu systematisch van achter naar voren toe om alle tot nu toe overgeslagen strofische liederen van een zetting te voorzien.