Gemeentezangbegeleiding

handen aan klavier Het koraalspel tijdens de eredienst is het waard om er aandacht aan te besteden. De gemeentezang, in de protestantse traditie ooit door Luther en Calvijn op de lippen gelegd, is de ultieme vorm van deelname aan de viering. Niet voor niets zegt men wel dat zingen 'tweemaal bidden' is.

Goed ondersteunend orgelspel kan de zingende gemeente tot grote hoogten brengen. Daarbij komt de kunst om de hoek kijken om een vierstemmige  zetting in het goede tempo, met de correcte noten en in een goede frasering te kunnen neerzetten. Dat is lang niet altijd makkelijk. Vooral bij de toepassing van een uitkomende stem is het van belang om het notenbeeld strict te volgen zodat de harmonie volstrekt duidelijk blijft. Laat het uitkomend register ook altijd voldoende sterk zijn om de gemeente ‘aan de hand’ te nemen.

Het relatief groot aantal tenor- en altzettingen op deze website is om organisten de gelegenheid te geven om bij meerdere coupletten te wisselen van het type zetting. Als bekende melodieën vaak passeren kan het voor muzikaal ontwikkelde gemeenteleden storend zijn alsmaar op dezelfde manier begeleid te worden, men onderschatte het opmerkingsvermogen van de gemeente niet!

Het is belangrijk om het gezongen lied een inleiding te geven met een goed voorspel. Dat kan niet simpel genoeg zijn om in de kerk goed begrepen te worden. Een voorspel is gelukt als de gemeente het lied vlot en in het juiste tempo oppakt. Als u niet zo makkelijk een geschikt voorspel improviseert en u hebt geen bladmuziek bij de hand, beperk u dan tot het spelen van de twee eerste- of twee laatste regels in het juiste tempo; in de Engelse kathedralen doet men al eeuwen niet anders…

Het is bepaald geen schande om te moeten studeren op een koraalzetting. Er is technische vaardigheid en goede smaak voor nodig om het begeleiden van de gemeentezang in alle opzichten goed te laten verlopen. Het is lang niet altijd eenvoudig om zich vanaf de orgelbank volledig te kunnen verplaatsen naar de situatie van de zangers in de kerkbank. Tijd besteed aan een verzorgde invulling van het koraalspel zal echter veel voldoening opleveren en waardering van de zingende gemeente. Veel succes met deze prachtige bezigheid!