Pieter Baak

pieter baakPieter Baak (1948-2022) was een groot orgelkenner, publicist en concertorganisator, woonachtig in Den Haag die tijdens zijn welbestede leven honderden orgelconcerten organiseerde. Een belangrijk deel van die arbeid vond plaats in Den Haag en omstreken maar ook spande hij zich in voor organisten uit het buitenland aan wie hij door heel het land heen een orgelpodium bood. Pieter heeft een leidende rol vervuld bij de internationale orgelconcertseries op het door Jan van den Heuvel gebouwde orgel in de Nieuwe Kerk van Katwijk. Hij was secretaris van de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk in Den Haag en tot aan zijn overlijden lid van het orgelcomité van de Abdijkerk in Loosduinen welke concerten reeds vanaf 1975 zijn handtekening droegen.  Van het Haags Orgel Kontakt, de stichting welke de orgelconcerten in de Haagse binnenstad verzorgt was hij tot 2008 secretaris. Voor zijn werk als organisator en motivator werd hij meermalen onderscheiden, o.m. door het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag met de Haagse Stadsspeld en door H.M. de koningin die hem in 2009 benoemde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Naast al deze kwaliteiten was Pieter Baak een getalenteerd fotograaf die in de loop van de jaren een belangrijke verzameling foto's opbouwde van de honderden organisten die op één van zijn concerten gespeeld hadden. Hij was ook de maker van vrijwel alle foto's op deze website waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn.

Pieter overleed na een kort ziekbed op 18 maart 2022. Wij gedenken hem in dankbaarheid.

Henk Lemckert