KlavarScript

klavarskriboWeergave van het op deze site geplaatste materiaal in Klavarskribo is in eerste instantie mogelijk dankzij software met de naam KlavarScript, dat kans ziet het universele notenschrift om te zetten in Klavarskribo. Dit programma, ontwikkeld door Marco van der Kolk uit Zoetermeer, blijkt echter maar in gedeeltelijke mate te voldoen aan de eisen die klavarspelers aan hun muziek mogen stellen. Daarom is een kundig iemand nodig die foutjes er uit licht en de opmaak verbetert.

foto jan de graafHet is te danken aan de vaardige hand van Jan de Graaf uit Meppel, (foto) zelf klavarorganist maar ook thuis in het ‘gewone’ notenschrift,  dat steeds meer klavarzettingen nu in een professionele versie gedownload kunnen worden. Jan is goed thuis in de software en heeft een ruime ervaring in het tot in de kleinste details verzorgen van klavarskribo muziek.

Het zal nog even duren voordat alle reeds eerder geplaatste klavarprints door hem zijn bekeken maar de Psalmen en het materiaal van de op bldz. 1605 aanbevolen liederen voor de periode vanaf de Veertigdagentijd tot en met de rubriek Voleinding zijn gereed. Nu wordt reeds gewerkt aan de tijd vanaf Advent zodat ook Klavarspelers straks zo veel als mogelijk over het materiaal beschikken dat bij de tijd van het jaar past. Bovendien zijn alle liederen tussen 800 en 1016 reeds behandeld. De door De Graaf geredigeerde zettingen zijn herkenbaar aan de toevoeging ‘gra’ onderaan het muziekblad. Alle zettingen waarop dit initiaal ontbreekt kunnen dus nog een enkele onregelmatigheid bevatten of een niet geheel correcte stemvoering. Voorlopig is het klavarskribo materiaal dus nog even ‘under construction’.