Instructie

Zoeken op nummer

instructieLiederen op de site zijn eenvoudig benaderbaar. Dat gaat heel snel door het gezochte liednummer onder 'Zoeken' in het hoofdmenu in te tikken. Als van dat lied een zetting aanwezig is wordt de link zichtbaar die verwijst naar iedere aanwezige zetting die het ingetoetste getal bevat. Indien er meerdere zettingen zijn is dat zichtbaar aan de omschrijving, (meestal 'tenor', 'alt' of 'gemengd'). De treffer kan een psalm of lied uit het Liedboek zijn. Indien het een zetting uit het Liedboek 1973 betreft staat er 'LvK' vóór het nummer, bij een lied uit het Evangelisches Gesangbuch wordt dat aangeduid met 'EG'. Voor Engelse liederen tikt men de eerste letters van de tunesnaam in waarna het aanbod in tekst verschijnt. Indien geen zetting van het betreffende nummer aanwezig is wordt dat aangegeven.

Icoontjes

Staat het gekozen lied eenmaal op het scherm dan wordt in een overzichtje aangeduid uit welke bundel het lied is en welk type zetting het betreft. Daaronder een aantal icoontjes welke corresponderen met 1) de PDF-weergave in in gewoon notenschrift, 2) de PDF-weergave van een klavarskribozetting of 3) met de audio-opname van het lied. Het onderste icoontje verwijst naar een mapje van waaruit alle versies van het bewuste lied geëxporteerd kunnen worden. Indien één van deze versies niet beschikbaar is wordt er ook geen icoontje getoond.

Zoeken op liedboek

Wilt u een overzicht zien van wat er uit iedere afzonderlijke bundel beschikbaar is klikt u op 'Liedboeken' met de mogelijkheid om uit zes indexen te kiezen. Na een keus gemaakt te hebben wordt u langs de verschillende pagina's van de door u gekozen bundel geleid.

Ook hier treft u weer de verschillende icoontjes aan met dit verschil dat indien een bepaalde versie niet beschikbaar is, het bijbehorende icoontje slechts zwak zichtbaar is. De kolom MP3* is door ons nog niet in gebruik.

Voor alle hits geldt dat u (mits aanwezig) gelijktijdig naar de opname kunt luisteren én het notenschrift van de zetting bestuderen, ook in Klavarskribo. Klik in dat geval eerst het audiobestand aan en daarna de knop waarmee de muziek verschijnt.

Printen

Zodra een zetting op het scherm verschenen is kunt u deze met een door u gehanteerd printcommando uitprinten.

Downloaden

De meest rechtse icoontjes verwijzen naar een map van waaruit van ieder lied afzonderlijk de aanwezige bestanden met een enkele muisklik gedownload kunnen worden.