ANBI gegevens

anbi status   Inschrijving

   KvK :  69422842
   RSIN: 857869243

 

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: info@liedboekzettingen.nl
tel. 070 3258817 (secr.) of 0651 699 574 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium.

Verslag activiteiten 2023

Dit jaar is erg veel tijd besteed aan het verbeteren van de grafische presentatie van de liederen uit het Liedboek 2013. Van sommige zettingen waren de prints al een jaar of zes oud waardoor ze in opmaak teveel begonnen af te wijken van het latere werk. Inmiddels is het volledige oeuvre van dit liedboek gelijkmatig opgemaakt. Alle zettingen met drie balken (welke door de gebruikers doorgaans als minder aangenaam worden ervaren) zijn vervangen door de standaard opmaak. Toegevoegd aan de zettingen zijn de namen van de liedcomponisten. Voor dit jaar staat een soortgelijke operatie op het programma voor het materiaal van het Liedboek voor de Kerken van 1973.

De website werd ook dit jaar zeer goed bezocht. Doordat de systematiek van de bezoekersstatistieken volledig werd veranderd kon dit jaar geen exact vergelijk worden gemaakt met vorige jaren.

Financiën.

De website is en blijft -zoalang deze verschijnt - voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Daarvan komt het maar hoogst zelden. De website moet als gevolg daarvan geheel uit particuliere middelen worden bekostigd. Mede omdat kosten van onderhoud en hosting wél fors stijgen beraden we ons op de toekomst van dit project. De cijfers vindt u onder Exploitatie en Balans 2022 en Exploitatie en Balans 2023