ANBI gegevens

anbi status   Inschrijving

   KvK :  69422842
   RSIN: 857869243

 

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: info@liedboekzettingen.nl
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium.

Verslag activiteiten 2022

Minder dan andere jaren lag in 2022 het accent op de uitbreiding van het aantal zettingen. Het werk om bruikbare harmonisaties te leveren voor het overgrote deel van de beide meest representatieve liedboeken was immers gereed. Wel werden nog een zestigtal driestemmige zettingen toegevoegd van liederen uit het Liedboek 2013. Van een gering aantal vierstemmige zettingen uit het Liedboek 2013 werd deze vervangen door een verbeterde versie. Een enkele nieuwe werd bijgeplaatst.

Musicus Klaas Trapman hield zoals altijd het zicht op het muziektheoretisch niveau van het geplaatste werk en deed dat met grote nauwgezetheid. Zijn doorwrochte argumenten om soms nét een ander harmonisch pad te kiezen worden doorgaans graag opgevolgd. Als we dat een enkele keer niet doen hebben we daar ook weer onze redenen voor.

Veel tijd is besteed aan het verbeteren van de grafische presentatie. Van sommige zettingen zijn de prints al een jaar of zes geleden gemaakt waardoor ze in opmaak teveel begonnen af te wijken van het latere werk. We zijn nu halverweg het karwei om alle uitdraaien een uniforme indeling te geven welke fraaier is en beter te lezen. Daarbij sneuvelen ook de zettingen met drie balken welke door de gebruikers doorgaans als minder aangenaam worden ervaren.

Als experiment werd dit jaar ook een papieren uitgave uitgebracht van alle 150 psalmen in tenorzetting. Daartoe moesten nog ongeveer twintig psalmen van een tenorzetting voorzien worden. De bundel werd aangekonigd in alle bekende orgelbladen en is via de website nog steeds verkrijgbaar.voor € 19,95 excl. € 5.— verzendkosten.

De website werd ook dit jaar zeer goed bezocht. Het aantal bezoekers steeg t.o.v. vorig jaar met 23 % hetgeen een uitstekende score is. Het aantal paginaweergaven vertoonde een plus van 12% . In 2022 werd uit 900 verschillende plaatsen in binnen- en buitenland op de site ingelogd. Wij zijn er blij om dat de Liedboekzettingn.nl door velen kennelijk wordt gewaardeerd én gebruikt..

Financiën.

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Daarvan komt het maar hoogst zelden. De website moet vrijwel geheel uit particuliere middelen worden bekostigd. Een bescheiden donatie als bijdrage aan de kosten wordt natuurlijk erg gewaardeerd, mede omdat kosten van onderhoud en hosting met tientjes per factuur stijgen in deze tijd van inflatie.Ook het komende jaar zullen we echter ons aanbod van de nodige uitbreiding en verbeteringen blijven voorzien. De cijfers vindt u onder Exploitatie en Balans 2022.