ANBI gegevens

Inschrijving

KvK :  69422842
RSIN: 857869243

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: liedboekzettingen.nl@gmail.com
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium en geen vakantiegeld.

Verslag activiteiten 2017

Sedert de oprichting op 18 augustus 2017 hebben we ons bezig gehouden met het maken en verbeteren van ca 90 liedboekzettingen welke onmiddellijk na gereedkomen op de site zijn geplaatst.

In samenwerking met websitebouwer Cubique werden voorbereidingen getroffen voor de aanmaak van een geheel nieuwe website welke in februari 2018 werd gerealiseerd.

Verslag activiteiten 2018

Het accent van de werkzaamheden lag gedurende het eerste halfjaar op de uitbreiding van het aantal zettingen en de implementatie van de nieuwe site. Van de in aanmerking komende liederen is inmiddels 71 % geharmoniseerd. De in 2017 ontstane achterstand op het gebied van geluidsopnamen werd voor een belangrijk deel weggewerkt.

Gedurende het tweede halfjaar is veel tijd besteed aan de uitbreiding van het aanbod met klavarzettingen. Het omzetten van muziek in het universeel notenschrift naar de klavarskribo notatie blijkt een omvangrijk karwei te zijn waaraan we in 2019 nog veel zullen moeten doen. Wél zijn een 500 zettingen overgezet doch vele daarvan wachten nog op cosmetische verbetering waarna deze geheel aan de klavarskribo-eisen zullen voldoen. 

De website wordt zeer goed bezocht. In 2018 is het aantal gebruikers met 67 % toegenomen t.o.v. 2017. Het aantal hits (= het aanklikken van één pagina) is zelfs vrijwel verdubbeld.

Met het maken van geluidsopnamen zijn we weer enigszins achterop geraakt. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 hopen we deze achterstand weer in te lopen.

 

Financiën

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Helaas blijkt dit voor velen een brug te ver zodat de kosten vrijwel geheel uit privébron moeten worden opgebracht. We blijven niettemin erop vertrouwen dat hierin een keer zal komen.

Exploitatieoverzicht 2018

Grafiek aantal gebruikers 2018 t.o.v. 2017