Nederlands

Deze site, aangeboden door de Stichting Liedboekzettingen.nl,  betreft het liedmateriaal van het in 2013 verschenenscannen0003_sbp Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.  Hieruit zijn meer dan 600 liederen van een vierstemmige zetting voorzien. Dat zijn naast sopraanzettingen ook vaak tenor- en altzettingen die kunnen dienen als afwisseling met  de zettingen uit de begeleidingsbundel.  Naast de aansluiting op ons eigen liedboek is er ook toegang voor organisten uit de Duits- en Engelstalige landen door een index op het Evangelisches Gesangbuch en een op de Engelse tunesnamen.  In de beide laatste gevallen zijn de melodieën  aangepast aan de notatie, maatsoort en toonhoogte zoals die in de onderhavige landen aan de orde zijn. Bij elkaar biedt de site op het ogenblik  meer dan 1000 zettingen in PDF die vrij te downloaden zijn.

De inhoud van deze site  moet gezien worden  als een digitaal werkschrift waaraan   voortdurend wordt gewerkt.  Omdat er wekelijks aangevuld en soms verbeterd wordt verdient het aanbeveling om de site regelmatig te raadplegen op actualiteit.

Ik dank Klaas Trapman, tot voor kort docent theoretische vakken aan het Koninklijk Conservatorium van ‘s-Gravenhage, voor het kritisch nalopen van dit materiaal. Zijn suggesties voor verbetering dragen bij aan een subtiel en objectief eindresultaat. De door Ronald van Drunen samengestelde zoekregisters hebben me reuze geholpen om het liedmateriaal te ordenen.

Van de meeste zettingen is ook een geluidsopname toegevoegd in de vorm van een MP3-bestandje.  Die opnamen werden door mij gemaakt op het Reichner-Witte orgel van de Abdijkerk in Loosduinen.

Bezoekers van deze site nodig ik uit om de zettingen te bekijken, te beluisteren, te downloaden en deze te spelen.

U benadert de bestanden door simpelweg op de pagina’s  in het vakje van één der twee meest rechtse kolommen te klikken.  De meest rechtse kolom geeft de geluidsweergave, die links daarnaast het PDF-bestand met de zetting. Het PDF-bestand kan geprint of  gedownload worden.

Nieuw! Een website met voorspelen voor het nieuwe liedboek van de hand van Hans van Haeften. U kunt kiezen uit verschillende niveau’s . Te vinden op: www.liedboekvoorspelen.nl

 

Henk Lemckert                                       henk.lemckert.hl@gmail.com
                                                          Abdijkerk Den Haag/LoosduinenIMG_5016 - nieuw foto abdijkerk 2014

                                                                                                                                  (foto: Pieter Baak)