501- 600 Getijden (jaar)

LB 2013 LB1973 TYPE
PDF
MP3
503    sopraan  nlb 503 s
505   sopraan nlb 505 s
506    sopraan nlb 506 s
507    sopraan nlb 507 s
 509    sopraan 3 st.  nlb 509 s
 509    sopraan  nlb 509 s(2)
511 398  tenor nlb 511 t
 512  446  tenor  nlb 512 t
 512 (2)  446  tenor  nlb 512(2) t
513 1  tenor  nlb 513 t
515    tenor  nlb 515 t
516  156  sopraan  nlb 516 s
516 156  tenor  nlb 516 t
 517  158 tenor nlb 517 t
518 157 tenor nlb 518 t
519 164  sopraan  nlb 519 s
520    tenor  nlb 520 t
 522  165  tenor  nlb 522 t
523    sopraan  nlb 523 s
 524    tenor  nlb 524 t
 525  74  tenor  nlb 525 t
526 166 tenor nlb 526 t
526 166 alt nlb 526 a
 527  161  tenor  nlb 527 t
529    sopraan  nlb 529 s
530    sopraan  nlb 530 s
 531  47 gemengd nlb 531 gemengd
534   tenor nlb 534 t
 536 173 tenor   nlb 536 t
537   sopraan nlb 537 s
538 172  tenor  nlb 538 t
 539    tenor nlb 539 t
 542    alt  nlb 542 a
 542    tenor  nlb 542 t
543    sopraan  nlb 543 s
545    sopraan  nlb 545 s
 545    tenor  nlb 545 t
547 184 sopraan   nlb 547 s
547 184  tenor  nlb 547 t
548   sopraan nlb 548 s
549    sopraan  nlb 549 s
553 sopraan nlb 553 s
554   sopraan nlb 554 s
 556  173  tenor  nlb 556 t
558 178  tenor  nlb 558 t
559    tenor  nlb 559 t
561 176  tenor  nlb 561 t
562 174 alt   nlb 562 a
565 353  sopraan  nlb 565 s
566 359 tenor nlb 566 t
 567    sopraan  nlb 567 s
569    tenor nlb 569 t
571    sopraan  nlb 571 s
571    tenor  nlb 571 t
573    sopraan nlb 573 s
573    tenor  nlb 573 t
574 175  gemengd  nlb 574 gemengd
575 182  tenor  nlb 575 t
576a 183 tenor nlb 576a t
577   sopraan nlb 577 s
578 192  tenor  nlb 578 t
579    sopraan  nlb 579 s
579    tenor  nlb 579 t
580   sopraan nlb 580 s
582    sopraan  nlb 582 s
583    sopraan  nlb 583 s
583    tenor  nlb 583 t
584   sopraan nlb 584 s
584    tenor  nlb 584 t
586   sopraan nlb 586 s
587 177 tenor NLB 587 t
589    tenor  nlb 589 t
590 195  tenor  nlb 590 t
591 309 tenor nlb 591 t
592   sopraan   nlb 592 s
599 372  sopraan  nlb 599 s
600   sopraan   nlb 600 s